gebruikers

 • Alfa-college
 • Mevr. L.Brussaard
 • 088-3341968
 • Christelijke muziekvereniging Oranje Roden
 • Ankie Bosman
 • @ info@oranjeroden.nl
 • www.oranjeroden.nl
 • Crea-groep
 • Mevr. J.Post
 • 050-5017867
 • Dweilorkest The Entertainer
 • jenny.hof@gmail.com
 • Gitaarles
 • Dhr. B.Heikema
 • 050-5425679, 06-54650104
 • @ bheikema@hetnet.nl
 • Gitaarschool Roden
 • 050-5017971
 • @ gitaarschoolroden@yahoo.com
 • www.gitaarschoolroden.nl
 • Handwerkcafé
 • Mevr. A.van Es-vander Ploeg
 • @ annavanes@home.nl
 • Klaverjas en Sjoelclub “Schoppenschuivers”
 • Take van Es 050-5017236
 • Orpheus Symfonie Orkest
 • Mevr. E. Wiersinga – Post
 • @ orpheussymfonieorkest@gmail.com
 • www.orpheussymfonieorkest.nl
 • Ouderen sociëteit
 • Mevr. I.Tiesinga
 • 050-5020248
 • Schildercursus
 • Mevr. S.van den Berg – Jacobi
 • @ jvdb_roden@hotmail.com
 • Sociëteit Open Instuif
 • Dhr. H.Douwes
 • @ douwesh@gmail.com
 • Welzijn in Noordenveld
 • Kunstbeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • 050-3176500
 • www.welzijninnoordenveld.nl
 • Z-band
 • muziek
 • Dhr. R. Zeelig
 • 050-5033727